Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2008

27 Ιανουαρίου 2008: Η ίδρυση του Φιλοσοφικού Ομίλου Θεσσαλίας "Η Μήτις"