Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Τρύφων Ολύμπιος: Ιδέες και Προτάσεις για Ελληνική Αναγέννηση

Την Παρασκευή 27/ Νοεμβρίου 2009 ο καθηγητής Τρύφων Ολύμπιος, ανέπτυξε τις Ιδέες και Προτάσεις του για Ελληνική Αναγέννηση, στα μέλη και τους φίλους του Φιλοσοφικού Ομίλου Θεσσαλίας "Η Μήτις".

Κάθε κοινωνικοπολιτικό ρεύμα με σκοπό την καλυτέρευση του κόσμου, για να μπορεί να έχει διάρκεια και να μετεξελιχθεί σε κίνημα με αξιώσεις, απαιτείται να διαθέτει ισχυρό ιδεολογικό υπόβαθρο. Αν οι ιδέες και οι προθέσεις του είναι ευγενείς μεν αλλά ασαφείς (πράγμα φυσικό όταν βρίσκεται στα πρώτα του βήματα), τότε καλείται να τις συστηματοποιήσει ώστε να αποκτήσει την ιδεολογική του ταυτότητα.
Ως προς το ότι το ελληνοπρεπές ρεύμα έχει ήδη ισχυροποιηθεί από πλευράς διάχυσης στην κοινωνία, δηλ. διασποράς των ιδεών του στο ευρύ κοινωνικό σώμα, δεν αμφιβάλλει πλέον κανείς (τα βήματα που έχουν συντελεστεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας είναι γιγαντιαία αν συγκριθεί η σημερινή πραγματικότητα με την προ 15 ετών). Εντούτοις, αν και το ελληνοπρεπές ρεύμα διαθέτει πλούσιες δεξαμενές ιδεών και ικανούς διανοούμενους στους κόλπους του, έλειπε ωστόσο μέχρι τώρα εκείνη η συστηματοποίηση των ιδεών που θα το επέτρεπε να μετεξελιχθεί, από ρεύμα, σε Ελληνικό Κίνημα.
Όπως κάθε πρόβλημα μπαίνει με τη λύση του, έτσι και κάθε εποχή γεννά εκείνους τους ανθρώπους που θα καλύψουν τις νέες ανάγκες που προβάλλουν στην κοινωνία. Στην προκειμένη περίπτωση, ο άνθρωπος αυτός είναι ο Τρύφων Ολύμπιος. Γνωστός σε όλους όσους ασχολούνται με τα τεκταινόμενα του χώρου, ο Τρύφων Ολύμπιος αποδεικνύεται ο άνθρωπος που η διεισδυτικότητα της σκέψης του σε συνδυασμό με το πλούσιο γνωστικό του υπόβαθρο, τις διανοητικές του ικανότητες και τη μακρά θητεία του και προσφορά του στον ελληνοπρεπή χώρο, έρχεται να θέσει τις βάσεις αυτής της συστηματοποίησης.
Για να το πούμε με απλά λόγια και να μην πλατειάζουμε, ο Τρύφων Ολύμπιος καταθέτει στο νέο του βιβλίο “Ιδέες και Προτάσεις για Ελληνική Αναγέννηση”, εμπεριστατωμένα, απτά και με σαφήνεια, μια πρωτοπόρα δέσμη ιδεών: μια δέσμη ιδεών ικανών να συνθέσουν και να αναδείξουν, σε όλο το φάσμα των πλαισίων αναφοράς του, την ιδεολογική ταυτότητα του κινήματος. Στην ολοκληρωμένη μορφή του, πρόκειται για ένα έργο ζωής που προσδίδει στο χώρο μας εκείνο το θεωρητικό υπόβαθρο και την ιδεολογική θωράκιση, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι το ελληνοπρεπές ρεύμα αποκτά τον βατήρα για την ποιοτική μετεξέλιξή του από ρεύμα σε Ελληνικό Κίνημα!